Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Toimimme rekisterinpitäjinä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme. Rekisterinpitäjinä olemme vastuussa meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, yksityisyytesi sekä henkilötietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu niistä periaatteista, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Rekisterin ylläpitäjä:

Kajaanin Palloilijat ry
Kauppakatu 31 L 3
87100 KAJAANI

Yhteyshenkilöt:

Riitta Sirviö (johtokunnan jäsen)

Minnamaria Himanen (johtokunnan jäsen)

Rekisterin nimi:

Kajaanin Palloilijat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelijät:

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti vain ne henkilöt, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä tietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Jäsenrekisterin ylläpito, kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat), tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu, vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle (pelipassit), sähköinen jäsenviestintä, palvelun ja toiminnan kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: pelaajan nimi, osoite, postinumero, syntymäaika ja sotu, puhelinnumero, sähköpostiosoite, allergiat, sairaudet ja muut huomioitavat asiat, joukkue sekä huoltajien yhteystiedot, mikäli kyseessä on alaikäinen jäsen.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen ollessa kyseessä hänen huoltajiltaan sähköisellä lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröinnin yhteydessä kysymme suostumuksen kuvan ja henkilötietojen julkaisemiseen (sosiaalinen media, seuran Instagram ja Facebook, lehtijulkaisut) sekä seuran sähköpostien, tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto säilytetään Kajaanin Palloilijat ry:n toimistossa lukitussa tilassa. Rekisterin käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Tarkastusoikeus ja toteuttaminen:

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaaville henkilöille.

Tiedon korjaaminen ja toteuttaminen:

Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia oman rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaaville henkilöille. Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojensa hävittämistä.

Muut mahdolliset oikeudet:

Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto osoitetaan rekisteriasioista vastaaville henkilöille.

Tietojen säilytysaika:

Säilytämme jäsenen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen aiemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli jäsenen asiakassuhde/jäsenyys on päättynyt tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, jäsenen henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää niistä tunnistettavissa. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin jäsenen henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. Mikäli jäsentietojen luovutusta tarvitaan Kajaanin Palloilijat ry toiminnan kannalta, jokaiselta jäseneltä kysytään henkilökohtainen suostumus omien tietojensa eteenpäin luovutukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kajaanin Palloilijat ry
3.1.2023