Yleistä

Yleistiedote

Kajaanin Palloilijat on jalkapalloseura, joka tarjoaa lajin harrastusmahdollisuuden pojille ja kaudella 2022 KaPan joukkuetarjontaa laajennettiin miesten edustusjoukkueella. Seuran toiminnassa on mukana yli 200 henkilöä mukaan luettuina toimihenkilöt. Kajaanin Palloilijat on Pohjois-Suomen vanhin jalkapalloon erikoistunut seura. Seura on perustettu 1924. Kohta 100-vuotias seura voi hyvin ja tarjoaa vahvalla, laadukkaalla tavalla kajaanilaisille pojille mahdollisuuden jalkapallon harrastamiseen.

Viestintä ja talous lyhyesti

Seuran toimintamallin ydin on yhdenmukainen toiminta kaikissa seuran joukkueissa.

Yhdistyksen johtokunta johtaa seuran toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä. Viestinnän ohjeistamisesta vastaa seuran johtokunta. Joukkueenjohtajat ovat seurassamme keskeisessä roolissa toimiessaan viestienvälittäjinä seuran ja vanhempien välillä. Tällä toimintatavalla haluamme taata jokaiselle joukkueelle ja toimihenkilölle työrauhan. Kaikki joukkueet noudattavat yhteisiä ja yhteneväisiä toimintamalleja niin viestinnän kuin talouden osalta.

Kajaanin Palloilijoiden taloudenhoidon toimintamalli vastaa Suomen Palloliiton suositusten mukaista linjausta. Seuran taloushallinto hoidetaan keskitetysti, ei joukkuekohtaisesti. Seuran taloudesta vastaa tosiasiallisesti se taho (johtokunta), jolle yhdistyslain mukaan talouden valvonnan vastuu ja ylläpito kuuluu.

Maksut

Uusilta harrastajilta peritään seuran toimintamaksu ja olosuhdemaksu pelaajan aloittaessa mukana toiminnassa. Jatkaville pelaajille ikäluokan mukaiset maksut tulevat maksuun aina vuoden alussa. Maksuaika 14 vrk. Maksujen suuruuden määrittää ja tarkastaa vuosittain seuran johtokunta laatiessaan talousarvion uudelle kaudelle.

Maksut maksetaan käyttämällä Kajaanin Palloilijoiden KaPashopia (verkkokauppa), josta valitaan seuran ilmoittamat maksut ja oikea ikäluokka. Maksunvälityspalveluna Paytrail. Maksunvälityspalvelu tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja esimerkiksi osamaksuvaihtoehdon. Vaihtoehto valitaan maksutapaa valittaessa. KaPashop löytyy Kajaaninpallolijat.fi sivustolta.

Toiminta- ja olosuhdemaksut tulee maksaa, vaikka lopettaisikin kauden kesken. Mahdolliset maksujen hyvitykset tarkastellaan tapauskohtaisesti, lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa (3 kk:n kuluessa) lopettamisilmoituksesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi, että sairaus estää liikunnan harrastamisen.

Pelimatkamaksut maksetaan kauden aikana erillisenä maksuna (keväällä ja mahdollisesti myös syksyllä.) Maksun suuruus määräytyy aluesarjakauden aikana tehtävistä pelimatkoista, matkan pituudesta, maksavista pelaajista sekä palveluntarjoajan hinnoittelusta. Joukkueenjohtajat tekevät tarjouspyynnöt kuljetusliikkeille otteluaikataulujen varmistuessa.

Viivästyneistä maksuista peritään lain sallimaa viivästyskorkoa ja maksumuistutuskorvaus.

Jäsenyys

Pelaajan maksettua seuran määrittelemät maksut, joukkueenjohtaja ohjeistaa rekisteröitymiseen ja nostaa pelaajan seuran käyttämään Nimenhuutoon joukkueen jäseneksi. Kun pelaaja on rekisteröity seuraan, pelaaja ja pelaajan huoltajat sitoutuvat noudattamaan Kajaanin Palloilijoiden sääntöjä, arvoja, toimintatapoja sekä hinnoitteluperiaatteita.

Kajaanin Palloilijoiden juniorit ja edustusjoukkue toimivat kahtena taloudellisesti erillisinä yksikköinä. Juniorijoukkueet eivät rahoita edustusjoukkueen toimintaa. Molemmat tahot toimivat johtokunnan ohjauksessa noudattaen seuran yhteisiä toimintaperiaatteita ja sääntöjä.

Vakuutus ja vastuut

Kaikki pelaajat vakuutetaan Palloliiton vaatimusten mukaisesti, voimassa oleva pelipassi antaa pelaajalle pelioikeuden Palloliiton alaisissa peleissä ja turnauksissa sekä joukkueen harjoituksissa. Pelipassin hankkimisen hoitaa seura ja se tehdään automaattisesti jokaiselle seuran maksut maksaneelle pelaajalle.

Valmentajien ja joukkueen muiden taustahenkilöiden (joukkueenjohtaja, huoltaja) vastuu pelaajasta rajoittuu harjoituksiin ja pelitapahtumiin. Harjoitusten ja pelitapahtumien päättyessä, vastuu on lapsen/nuoren huoltajalla/vanhemmalla.

Ongelman ratkaisut

Kajaanin Palloilijoiden toimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa yhteys johtokuntaan (). Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat. Toimintaan liittyvät valitukset velvoitetaan tekemään kirjallisina yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhteistyöterveisin
Kajaanin Palloilijoiden johtokunta
31.12.2022